سوالات متداول

مخفف کلمهInternational Accreditation forum می باشد. اعتباربخشی یک ارزیابی مستقل برای ارزیابی انطباق نهادهای ارزیابی با استاندارد های به رسمیت شناخته شده برای اطمینان از بی طرفی و مهارت آنان می باشد. با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی، دولت، تامین کنندگان و مصرف کنندگان می توانند به کالیبراسیون و نتایج آزمایشات، گزارش های بازرسی و گواهی نامه های ارائه شده اعتماد داشته باشد. سازمان های اعتباربخشی در بسیاری از کشورها با این هدف اولیه که سازمان های ارزیابی انطباق تحت نظارت یک سازمان معتبر باشند، تاسیس شده اند. نهادهای اعتباربخشی که توسط همکاران تایید صلاحیت شده اند، نشانه ترتیباتی که موجب افزایش پذیرش محصولات و خدمات در سراسر مرزهای ملی است، موجب ایجاد یک چارچوب برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی ارزیابی شده اند. این فعالیت ها توسط مرجع اعتبار بخشی جهانی IAF در زمینه های سیستم های مدیریت ، محصولات ، سرویس ها ، پرسنل و دیگر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت و مدیریت می شود.
علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا ( بجز کشورهای سوییس و لیختن اشتاین ) بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید. CE بر گرفته از دو کلمهCommunity European به مفهوم ‹‹ اروپای متحد ›› و Conformity European به مفهوم ‹‹ تطابق اروپایی ›› می باشد. علامت CE ، آرم محصول در اروپای متحد است و تطابق محصول با الگوها و قواعدDirective تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد . بعبارت دیگر ، داشتن این علامت بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده در زمینه محصولات صنعتی برای حفاظت از سلامتی و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست محیط می باشد.
شرکتهایی که مورد تائید اتحادیه اروپا Nan-do - European commission باشند.